Trossamfund/religionRapport

Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003

I denna bok undersöker författaren de kyrkliga syföreningarnas över 160 år långa historia. Syföreningarna är idag den verksamhet som efter körerna samlar flest medlemmar inom Svenska kyrkan. Syftet med studien är att nedteckna den Svenska kyrkans syföreningars historia och samtidigt kontextualisera dess kyrkliga, samhälleliga och historiska sammanhang. För att besvara detta tittar författaren även närmare på kvinnorna i syföreningarnas roll, plats och andlighet både i relation till Svenska kyrkan och det svenska samhället.

Det har enligt författaren varit vissa problem att få fram material om enskilda personer till studien. Kvinnorna är ofta osynliggjorda eller underrepresenterade i bibliografiska lexikon. En enkät som skickades ut 2003 ”Sy för livet”, visade att syföreningarna oftast är mycket äldre än den dokumentation som finns. Enkäten är således ett viktigt källmaterial för studien. Till enkätssvaren var det många informanter som valde att bifoga annat material som berörde syföreningen. Materialet bestod av tidningsutklipp, anteckningar, sammanställningar till jubiléer och historik om föreningen. Bokens tillvägagångssätt är en kvalitativ dokumentstudie och de teoretiska ansaterna är baserade på kvinnohistoriska, genusteoretiska, organisationshistoriska och kyrkovetenskapliga perspektiv.  

De huvudsakliga resultaten visar att syföreningarnas ändamål sträckt sig brett, även om mission och diakoni har varit dominerande sedan starten för 160 år sedan. Bland andra uppgifter har funnits att bygga, renovera, eller pryda kyrkorna. Det har funnits ett vidsträckt välgörenhetsarbete, lokalsamhällesarbete samt stöd till nationell och internationell verksamhet. Sammantaget har syföreningarna möjliggjort för församlingarna att genomföra gudstjänster, undervisa samt utöva mission och diakoni. Syföreningarna kan enligt författaren beskrivas som en arena mellan privat och offentligt, tangerandes båda sfärena.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället