Trossamfund/religionRapport

Rum för röster: Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister

Syftet med avhandlingen är dels att utifrån vissa teoretiska begrepp skapa kunskap om musiklivet i Svenska kyrkan som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker och körsångare, dels utifrån denna kunskap generera hypoteser om musiklivet i Svenska kyrkan och diskutera de teoretiska perspektiv inom vilka begreppen utgör centrala element.

Studien bygger på tre enkätundersökningar på individuell och på aggregerad lokal nivå. De teoretiska grundperspektiven i avhandlingen är hämtade från rational choice och teorier om betydelsen av generationsskiften för värderingsförändringar.

Resultaten visar att socialisering inom kyrkan är starkare för musikproducenterna än för dem som lyssnar. Den visar vidare att kyrkomusik har förmågan att tillgodose olika önskemål hos olika grupper och kan betraktas som aktiv på tre olika marknadsplatser (kyrklig, religiös och estetisk). Jonas Bromanders undersökning visar också att kyrkobesökares kyrkliga kompetens troligen kommer att avta, vilket kommer att ha betydelse för den religiösa upplevelsen av viss kyrkomusik. Förståelsen av kyrkomusik kommer antagligen att utvecklas från en mer kyrklig religiös sådan till en mer generell religiös eller estetisk.

Avhandlingen visar att både musiker och körmedlemmar verkar vara inställda på att konservera kyrkomusik samtidigt som de också vill förnya den. Det finns olika förståelser för musikernas professionella roll och deras musiksmak skiljer sig, men liknar också den som människor i allmänhet har. Detta gäller även relationen mellan ålder och musiksmak.

(Sammanfattningen baserar sig på avhandlingens engelska abstract.)

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället