Trossamfund/religionRapport

The Role of Faith-Based Organizations in Social Welfare Systems: A comparison of France, Germany, Sweden, and the United Kingdom

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(3), 495-516

Denna artikel är en historisk-institutionalistisk analys av religiösa organisationer i Frankrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien. Med hjälp av processpårning närmar sig artikeln hur de roller som religiösa organisationer spelar i välfärdssystemen i dessa länder har förändrats utifrån en explorativ ansats. Detta sker genom att studera institutionaliseringsprocesser av religion och den socialt inriktade frivilligsektorn sedan ländernas övergång till parlamentariskt statsskick.

İpek Göçmen identifierar de mekanismer som ligger bakom den relativa stabiliteten respektive föränderligheten av de religiösa organisationernas position i de olika välfärdsregimerna som är unika för varje land. Även om vissa förändringar som neoliberalistiska strömningar förekommer i flera stater resulterar de inte automatiskt i samma typ av mekanismer som har lett till dagens landskap av de religiösa organisationernas position på välfärdsområdet. För en fördjupad förståelse krävs istället kunskap om de specifika historiska skedena i varje land.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället