Trossamfund/religionRapport

Rethinking the role of church in a socio-democratic welfare state

International Journal of Sociology and Social Policy, 32(7/8), s. 401-414

Den här studien handlar om kyrkans roll i förhållande till staten som producent eller bärare av välfärdstjänster för medborgare eller personer som är i behov av stöd. Det är en kvantitativ studie av volymen och stukturen för den hjälp till fattiga som den Finska evangeliska lutheranska kyrkan bidragit med. Perioden som undersöks är recessionen som följde i kölvattnet av den ekonomiska krisen på 1990-talet och några år efter millennieskiftet. Studien utgår ifrån hypotesen att den hjälp som kyrkan traditionellt har bistått behövande människor med inte längre behövs i en välutvecklad demokratisk välfärdsstat. Ett antagande som även gäller för sekulariseringshypotesen. 

De mest framträdande resultaten är att den nordiska välfärdsmodellen inte tycks kunna svara upp till föreställningen om att alla som är i behov av hjälp, får hjälp. Här framträder bilden av att kyrkan är en viktig del i att tillhandahålla tjänster till människor som är i behov av hjälp, men som av den ena eller andra anledningen inte fångas upp av välfärdssamhället. Författaren menar att kyrkans roll som välfärdsförbättrare förbisetts i tidigare forskning och att den ekonomiska krisen eventuellt kan erbjuda religiösa institutioner möjligheter att utöka sina aktiviteter till behövande. 

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället