Trossamfund/religionRapport

Religion och samhällspraktik. En analys av det sekulariserade Sverige

Socialvetenskaplig tidskrift,16(3-4), s. 233-264

I denna komparativa studie med nationell surveydata från två olika databaser tittar författaren närmare på hur relationen mellan kyrkorelaterad religion och individualistisk grundhållning ser ut i Sverige. Det är data från ’The European Values Study’ (EVS) och ’The World Values Survey’ (WVS) som ligger till grund för analyserna. Sammanlagt har ett 80-tal länder medverkat i de olika datainsamlingsprojekten. Det är data som är representativ för befolkningen i de olika länderna och besöksintervjuer med mellan 1000–2000 personer har genomförts vid sammanlagt fem tillfällen: 1981, 1990, 1995, 2000 och 2005.

De teoretiska utgångspunkterna hämtas från ett antropologiskt-sociologiskt kulturbegrepp där levnadsmönster, grundläggande värderingar, normer, trosföreställningar och handlingssätt inkluderas som uttryck för kulturella yttringar. Resultaten från studien visar att den svenska kulturen vid internationell jämförelse kännetecknas av en särpräglad kombination av mycket låga nivåer för kyrkoorienterad religion och höga nivåer för en individualistisk grundhållning. Det är ingen ny iakttagelse, men bekräftar det som tidigare modeller har visat, nämligen att kyrkoorienterad religion blir starkare till följd av ökad religiös mångfald och svagare på grund av ökad välfärd. Ett resultat som författaren menar har varit stabilt över tid. 

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället