Trossamfund/religionRapport

Människosonens aktivister. Om en generationselits betydelse för Svenska kyrkans utveckling

I detta kapitel i boken Arvet efter 1968 beskriver författaren kontexten till ett kommande forskningsprojekt. Det sker exempelvis en summarisk beskrivning av de aktioner och publikationer som behandlar blandningen av kristendom och marxism under övergången mellan 60- och 70-talet. Författaren menar att det är en angreppsvinkel för att undersöka en tidigare försummad del av historien, nämligen den kyrkliga och teologiska hierarkin.

Det är ett deskriptivt kapitel där forskning kring vänsterrörelsen ställs i relation till religion. Framförallt vad som hände fram till 1968 och vilka verkningar det fick efteråt är centralt för redogörelsen, men även för författarens kommande projekt.

Författaren menar att avsikten med den kommande studien även är att undersöka och analysera vänsterpolitiseringen inom och av Svenska kyrkan. Detta kommer att ske ur ett generationsperspektiv för att synliggöra vänsteraktivisters väg från gräsrotsarbete till positioner inom teologiska lärosäten och biskopsgårdar. Det här är mer en förstudie eller översikt av ett kommande forskningsprojekt, det är en redogörelse som ändock för in ett nytt perspektiv i debatten om kyrkans roll i det moderna samhället.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället