Trossamfund/religionRapport

I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält

Syftet med denna avhandling är att analysera folkhögskolornas anpassning till förändrade omständigheter, över tid och idag. Caroline Runesdotter ställer sig frågan vad som är karakteristiskt för förändringarna, för överlevnaden av folkhögskolorna och för deras särart. Studien bygger på en nyinstitutionell ansats, närmare bestämt idén om organisationsfält för att förstå de relationer och traditioner som har format folkhögskolorna. Avhandlingen bygger dels på dokumentstudier (främst folkhögskolornas egna skrifter), dels på kvalitativa intervjuer med rektorer, lärare, styrelsemedlemmar och ekonomiansvariga.

Resultaten visar att det har skett en diversifiering av folkhögskolorna i form av inriktning av aktiviteter och ägare (offentliga och ideella). De har anpassat sig mer och mer till marknadslogiken i och med att de har blivit alltmer beroende av offentlig finansiering. Skolornas aktiviteter har också blivit alltmer kortsiktiga och utförs i projektform. Detta präglar inte minst skolorna relationer till omgivningen som präglas av resultatinriktade allianser, vilket Runesdotter menar utmanar folkhögskolornas kärnidentitet och särart.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället