Trossamfund/religionRapport

Governing religion: the long-term effects of sacred financing

Journal of Institutional Economics. 9(4), s. 469–490

Denna artikel lanserar ett nytt svar på frågan hur det kommer sig att arabiska/muslimska länder ofta saknar demokratiskt styre. Bo Rothstein och Rasmus Broms för en främst teoretisk diskussion med utgångspunkt i Ostroms teori om lokala gruppers förmåga att etablera institutioner som styr och förvaltar gemensamma värden och tillgångar.

I tidigare forskning har förklaringar till avsaknaden av demokratiska institutioner i den arabisk-muslimska världen ibland sökts i religionen i sig eller i kulturella normer. Forskarna hävdar dock i denna artikel att bristande demokratisering beror på hur religiösa praktiker historiskt har finansierats. I Nordeuropa har religiösa institutioner huvudsakligen fått finansiellt stöd underifrån, vilket har varit förenat med fördemokratiska former av representation, transparens och ansvarsfördelning. Omvänt har religiösa institutioner i många arabiska/muslimska länder oftast finansierats uppifrån, vilket skulle ha hindrat dem från att utveckla sådana semidemokratiska system.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället