Trossamfund/religionRapport

Från dessa håll – framtidsstudiets metodologiska problem

Antologin ”Mot denna framtid” är resultatet av ett omfattande forskningsprojekt vid Institutet för Framtidsstudier som publicerades samtidigt som en antologi av sju folkrörelsers enskilda framtidsstudier (”Sju folkrörelser om framtiden”). Sigbert Axelssons del består av sex små kapitel som redogör för de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna och ställningstaganden i detta arbete. Beskrivningen är mycket processorienterad och spänner från en diskussion av lämpliga definitioner, en redogörelse för kriterier som utgångspunkter för samhälls- och rörelseanalyser, över valet av undersökningsobjekt, en historiebeskrivning av folkrörelse-Sverige som helhet till en analys till vilken roll olika folkrörelser har spelat och spelar vid mer samtida nationella nyhetshändelser.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället