Trossamfund/religionRapport

Focusing on the family: The Lutheran church and the making of the Nordic welfare state in Finland, 1940s to 1960s

Journal of Church and State, 56 (1), 60-80

Med utgångspunkt i debatten som uppstått i vissa religiösa församlingar i kölvattnet av lagstiftningen om samkönade äktenskap, menar författaren till denna studie att det är viktigt att titta närmare på vilken roll familjen spelar för både välfärdsstaten och kyrkan. Fokus ligger på den Lutherska kyrkans roll i utvecklingen av Finlands välfärdsstat mellan 1940- och 1960-talet. Det är en kvalitativ studie som inkluderar en översikt av relationen mellan kyrkan och sociallagstiftningen i Finland. Författaren tittar även närmare på vilken roll familjen har spelat i utformningen av relationen mellan kyrkan och staten i Finland, där det bland annat förs en diskussion kring trosbaserade tjänster för äktenskapsråd och skilsmässa.

Resultaten visar att kyrkoledarna i Finland var sena att anpassa sig till den expanderande välfärden under 1940-talet. Istället fokuserade de på att ta hand om de finska familjerna. Den lutherska kyrkan accepterade statens giftemålslagstiftning, men betraktade sig själva som väktare av den moraliska dimensionen för familjerna. Det var ett moraliskt prerogativ som kyrkan inte var beredd att ge upp. På 1960-talet visar det sig att kyrkan accepterade att likställas med frivilligorganisationer i utförarandet av offentliga välfärdstjänster. 

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället