Trossamfund/religionRapport

Faith-based Organizations and Welfare State Retrenchment in Sweden: Substitute or Complement?

Politics and Religion, 5, s. 634–654

Syftet med denna artikel är att belysa religiösa ideella organisationers roll i det svenska välfärdssystemet. Studien bygger på strukturerade intervjuer med ledare för sådana organisationer (Svenska kyrkan, frikyrkor och muslimska samfund) på nationell nivå och lokal nivå i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Artikeln ger ett antal exempel på när dessa organisationer utför välfärdstjänster i olika europeiska länder, med särskilt fokus på Sverige. Charlotte Fridolfsson och Ingemar Elander utvecklar hur dessa organisationer kan spela en viktig roll i bekämpningen av fattigdom och social exklusion och redogör även för hur religiösa organisationers engagemang har sett ut i Sverige efter andra världskriget. Författarna drar slutsatsen att eftersom inget välfärdssystem klarar av att värna om de fattiga och socialt utsatta på ett fullgott sätt kommer det alltid att finnas ett behov av den kunskap och pionjärroll som religiösa ideella organisationer kan bidra med. Som ett resultat av historiska omständigheter har dessa organisationer likväl snarare fungerat kompletterande än som ett direkt alternativ i Sverige och gör det än idag.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället