Trossamfund/religionRapport

Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten

Socialvetenskaplig tidskrift. (3-4), s. 320-348

I denna studie beskrivs Sverige som det mest sekulariserade landet i världen. I Sverige har fler lagar och konventioner inrättats för att säkerställa medborgarnas lika och mänskliga rättigheter än i de flesta andra länder. I landet finns långtgående institutionalisering av individualism och landet beskrivs som ett av de modernaste i världen. De svenska judarna beskrivs som väl integrerade i det svenska samhället. Trots detta menar författaren att judarna i Sverige upplever sig som en etniskt särskild grupp och utifrån det utvecklar ett särskilt ”judiskt” förhållningsätt. Författaren ställer sig frågan varför.

Studiens analys bygger på författarens egna empiriska undersökningar av levnadsvanor, identiteter och attityder bland medlemmarna av de judiska församlingarna i Sverige. Detta kompletteras med andra studier av liknande iakttagelser i världen. Studien visar för det första att judar i Sverige uppfattar den judiska gruppen som en del av det judiska folket. Endast en liten grupp av judarna i Sverige betraktar sig själva som enbart en religiös grupp. För det andra menar de tillfrågade att leva som ett diasporafolk leder till ett judiskt förhållningssätt till livet. För det tredje konstituerar judarna i Sverige en aktiv del i det civila samhället. För det fjärde finns jämförelser och erfarenheter mellan att vara minoritet i den pre-emancipatoriska eran och den idag rådande post-emancipatoriska eran. För det femte betraktar judarna sig som dubbelintegrerade i samhället, dels i det judiska arvet och kulturen, dels i det svenska samhället. För det sjätte har judarna i Sverige en öppen attityd gentemot den icke-judiska omgivningen. De upplever sig inte som särskilt annorlunda från sin omgivning. Men ändå rapporter en fjärdedel att de har upplevt antisemitism i Sverige under de senaste åren. Till sist menar författaren att den judiska diasporaattityden, att förhålla sig till social status kan spåras tillbaka till judarnas historiska erfarenheter och texter. Det har alltid handlat om och är fortfarande i likhet med hur medborgare agerar i moderna samhällen viktigt med respekt, flexibilitet och frihet gentemot traditioner. 

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället