Trossamfund/religionRapport

”Det händer inte här” – om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap

Det här häftet är en redogörelse för Nämnden för statligt stöd till trossamfunds (SST) uppdrag inom ramen för krisberedskap under en femårsperiod, från 2006 – när nämnden fick i uppdrag av regeringen att handlägga frågor om samordning av trossamfundens insatser inom krisberedskapen – fram till 2011. SST förmedlar i Sverige statsbidrag till trossamfund utanför Svenska kyrkan. Det är ett arbete som har lett till att organisationen har etablerade kontakter med den Katolska kyrkan, de ortodoxa och österländska kyrkorna, frikyrkorna samt de muslimska, buddhistiska och judiska trossamfunden. I häftet får vi ta del av SSTs lokala erfarenheter för krisberedskapsarbete i Sverige, samt rapporter från studiebesök som organisationen gjort på olika orter. Det är en bred genomlysning av SSTs verksamhet i Sverige under åren 2006–2011.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället