Trossamfund/religionRapport

Det civila samhället och staten

I denna bok analyseras det svenska civila samhällets historia från mitten av 1800-talet till 1990-talet. Det handlar framförallt om den roll som folkrörelser, intresseorganisationer och medborgarorganisationer spelat i de viktigaste samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingsförändringarna under perioden och hur dessa förändringar har påverkat medborgarsammanslutningarna. Utvecklingen av det svenska civilsamhället delas in i sex perioder där de olika tidsblocken representerar perioder av förändring som genomsyras av strider för erkännande. Det är en kvalitativ dokumentstudie av en rad olika primärkällor.

Den undersökta perioden kan även delas in i två epoker under vilka politiska aktörer stävade efter att formulera nya samhällskontrakt. Under den första epoken var det framförallt politiska rättigheter som religions-, mötes- och yttrandefrihet som var stridsfrågorna för samhällskontraktet. Under den andra epoken var det implementeringen av dessa rättigheter som var i centrum för samhällskontraktet för att skapa ett jämlikt samhälle.

Boken är en bred genomlysning av det civila samhällets framväxt i Sverige och dess roll i förhållande till politik och staten.    

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället