Trossamfund/religionRapport

Civilsamhälle och välfärd i katolsk sociallära

Signum – katolsk tidskrift, 2

Denna artikel diskuterar synen på civilsamhällets roll för välfärden och betydelsen för den katolska kyrkan i Sverige och dess engagemang som aktör i välfärden ur den katolska sociallärans perspektiv. Argumentationen bygger på en rad religiösa nyckeltexter.

Bengt Almstedt konstaterar bland annat att socialläran uttrycker att staten tar ett övergripande ansvar för välfärden utan att för den skull ta över ansvaret för att utföra de konkreta välfärdstjänsterna. Katolska kyrkans människosyn försöker då att kombinera solidaritet med subsidaritetsprincipen. Civilsamhällets organisationer utgör mot denna bakgrund en del av de mänskliga gemenskaperna mellan familj och stat och möjliggör för människor att fullfölja sin kallelse genom att ge förutsättningar för engagemang.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället