Trossamfund/religionRapport

Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhället

Borgerlig offentlighet är en undersökning av en kategori i det borgerliga samhället enligt titeln på verket. Det innebär bland annat att författaren undersöker det offentligas roll och plats i samhället, men även hur denna roll och plats förändras över tid. Det är framförallt distinktionen mellan privat och offentligt som är centralt i boken, på vilket sätt dessa begrepp påverkar människor men även hur personer formar sin förståelse för begreppen. Det är begrepp som kan betyda en sak i den privata sfären och samtidigt ha en helt annan betydelse i det offentliga samhället. Efter en relativt bred historisk diskussion om begreppen landar resonemangen i bokens huvudämne det borgerliga samhället, och den borgerliga offentligheten. Studien är parallellt en sociologisk sammanfattning av det rådande kunskapsläget inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna och därigenom baserad på tidigare forskning som renodlas, systematiseras och sammanfogas. Den borgerliga offentlighet som är fokus för studien är således en renodlad kategori, och framträder som en sammanfattad och systematiserad idealtyp.

Det går att läsa Habermas på två sätt. Antingen som ett försök att förklara en ”sanning om” eller å andra sidan som ”hypoteser om”. Om det senare angreppsättet används behöver teorierna testas mot empirisk forskning och konkreta studier. Det är en kvalitativ studie där författaren teoriserar om gränserna mellan privat och offentligt, vilken roll ideologi spelar i denna uppdelning, vilken roll massmedier spelar, men även hur motsättningar i samhället och kapitalismens framväxt påverkat hur det offentliga kontrolleras.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället