Trossamfund/religionRapport

Att tolka frikyrkotraditionerna

Detta kapitel ingår i en antologi som utgör slutdokumentationen av forskningsprojektet ”Frikyrkan i lokalsamhället”. Erik Amnå ger en ram för efterföljande kapitel genom att teckna ett antal dilemman som uppstår när det moderna samhället utmanar den frikyrkliga identiteten. Exempel på dessa är spänningen mellan tro och vetande, viljan och förmågan att som frikyrkomedlem skilja ut sig socialt från omvärlden och en förändrad syn på ledarskapet. Utifrån den bibliskt förankrade dikotomin att leva i världen och att leva av världen ger han förslag på fyra principiellt olika förhållningssätt till den frikyrkliga traditionen benämnda som den rumsrena församlingen, den skenheliga församlingen, den världsfrånvända församlingen och den gåtfulla församlingen. Kapitlet innehåller också en litteraturgenomgång av den historiska och samhällsvetenskapliga frikyrkoforskningen och en beskrivning av de metodologiska utgångspunkterna för forskningsprojektet.

Trossamfund/religion
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället