Om CivSam.se

CivSam.se är en webbplats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige  som:

  • sammanställer vetenskapligt grundad kunskap om det civila samhället inom olika områden genom forskningsöversikter.
  • sammanfattar enskilda forskningspublikationer om det civila samhället för fördjupning på egen hand.
  • kompletterar med översiktlig information om det civila samhället mer allmänt.

CivSam.se är indelat i sju tematiska områden och 35 underområden. Indelningen i tematiska områden motsvarar riksdagens utskottsstruktur och de ansvarsområden som sorterar under respektive utskott.

På CivSam.se hittar du även översiktlig information om det svenska civilsamhällets historia, begrepp, omfattning, samhällsroll och utveckling.

Forskningsöversikterna inom olika temaområden som finns på webbplatsen kan vara framtagna av forskare som är verksamma på universitet/högskola eller av myndighetens utredare i samråd med externa experter. Det är forskarna själva som ansvarar för innehållet.

Till varje forskningsöversikt hör en separat referenslista. Översikt och lista är länkade med varandra. Varje referens (både i översikten och listan) är klickbar och kopplad till en sammanfattning. Observera att referenslistan även kan innehålla poster som inte är integrerade i forskningsöversikten. Dessa är dock sökbara genom sökfältet och taggarna.

CivSam.se är under uppbyggnad och vi arbetar kontnuerligt med att fylla på innehåll utifrån de 35 tematiska områden som webbplatsen är uppbyggd kring. Hittills har vi publicerat fem forskningsöversikter. Om du känner till en vetenskaplig publikation som handlar om det civila samhället i relation till något av temaområdena och som saknas på webbplatsen får du gärna tipsa oss. Är du forskare eller utredare som funderar på att ta fram en forskningsöversikt åt CivSam.se hör av dig till oss om hur vi kan gå vidare.

Det här är det civila samhället

Alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället