NäringslivRapport

Teaching management to civil society leaders

Artikeln tar sin utgångspunkt i processer av kommersialisering och manageneralisering i svenska och skandinaviska civilsamhällesorganisationer, där marknadslikande praktiker har noterats inom både idrotten, folkbildningen och inom socialt inriktade verksamheter.

Artikelns syfte är att angripa den hittills obesvarade frågan om var dessa processer har sitt ursprung och hur de anammas av enskilda organisationer. Artikeln bygger på en empirisk kartläggning kurser- och utbildningsprogram i ämnet ledning och styrning av ideella verksamheter som tillhandhålls av svenska universitet och högskolor. 

Författarna argumentrar för att dessa kurser och utbildningsprogram i stor utsträckning är influerade av vad de benämner som ”mainstream management” som i sin tur spelar en roll i att introducera företagsliknande lednings- och styrningspraktiker i det svenska civilsamhället. Därmed förstår författarna dessa kurser och program som en arena för förändring av ideella organisationer. På ett liknande sätt menar de även att kurser och program som huvudsakligen organiseras utanför akademin och ofta av civilsamhällesaktörer själva, kan bidra till en plattform för att reproducera en alternativ ledning- och styrningsfilosofi. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället