NäringslivRapport

Socialt entreprenörskap: ny sektor eller rebranding av ideellt arbete?

I kapitlet diskuteras och definieras vad socialt entreprenörskap och socialt företagande är, samtidigt som författaren undersöker hur dessa importerade begrepp har landat i en svensk kontext. Perspektiv på de institutionella förutsättningar som verkar som hinder mot utvecklingen av socialt företagande samtidigt som det sociala entreprenörskapets associationsformer diskuteras, med särskilt fokus på så kallade aktiebolag med begränsas vinstutdelning.

En central slutsats är att det största hindret för utvecklingen av sociala företag i Sverige är bristen på lämpliga finansieringslösningar.

Kapitlet bygger på författarens tidigare forskning och annan tidigare litteratur om socialt entreprenörskap och socialt företagande främst i en engelsk kontext.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället