NäringslivRapport

Självständiga rörelser eller kommunala underleverantörer?: ideella organisationers roll i välfärdssystemet

Sedan ett tiotal år tillbaka finns det tendenser till förändring där den offentliga sektorns förmåga att lösa välfärdsproblem ifrågasätts samtidigt som den ideella sektorn flyttat fram sina positioner. Välgörenhet har åter blivit acceptabel och vissa ideella organisationer utför välfärdstjänster på uppdrag av stat och kommun. Ideella organisationer förväntas samtidigt ha en fri och oberoende ställning i förhållande till stat och kommun varför den övergripande frågan i boken är hur självständiga ideella organisationer egentligen är och om deras samverkan med offentliga myndigheter snöper deras handlingsfrihet.

Studien visar att de offentliga stödformerna har haft en betydande inverkan på organisationernas agerande. Det finns också tecken på att den tidigare skandinaviska välfärdsmodellen håller på att överges till förmån för en europeisk välfärdsmix där ideella organisationer alltmer har rollen som offentliga underleverantörer av välfärdsservice.

Boken baseras på en studie av Göteborgs stads stöd och samverkan med sociala ideella organisationer mellan 1950 och 2000.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället