NäringslivRapport

Redovisning och kontroll av ideell verksamhet: En alltmer reglerad och standardiserad praktik

Förändringar i systemen för redovisning och kontroll av ideell verksamhet får en allt större betydelse i en tid när de offentliga åtagandena för stat och kommun är under omförhandling. Samtidigt ökar inflytandet från näringslivet i den svenska ideella sektorn och på sina håll omprövas också den traditionella folkrörelsemodellen. I boken tecknas en bild av utvecklingen där flera av de regler och normer som vägleder den ideella sektorns redovisning ifrågasätts av författaren.

Studien är en kritisk granskning av utvecklingen av den externa redovisningen av ideella organisationers verksamhet. En central slutsats är att utvecklingen mot en alltmer näringslivsliknande redovisning kan vara en nackdel för ideella organisationer. Den tilltagande regleringen inom sektorn tycks också innehålla ett betydande moment av standardisering som inte alltid gynnar organisationernas grundläggande syfte och kärnverksamhet.

Studiens resultat bygger på en detaljerad analys av årsredovisningarna från organisationer som Svenska Röda Korset, Vårdförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället