NäringslivRapport

Quadruple Helix as a way to bridge the gender gap in entrepreneurship? A case study of an innovation system project in the Baltic Sea region

Journal of the Knowledge Economy. 5(1): 94-113.

Artikeln undersöker hur organiseringen av Quadruple Helix-konstellationer kan bidra till att överbrygga genusgapet i entreprenörskap med avstamp i empiri från ett projekt med kvinnodrivna organisationer, turismföretag och IT-företag i Östersjöområdet. Genusgapet består dels i underrepresentationen av kvinnor bland företagare, dels i de maskulina föreställningar som är kopplat till företagande. Resultatet visar att organiseringen av Quadruple Helix-konstellationer i Östersjöområdet kring IT-driven turismutveckling synliggör civilsamhällets fyrfaldiga roll i innovationsnätverk: att skapa samverkansplattformar för kvinnodrivna småföretag, att legitimera och koppla kvinnodrivna småföretag till myndigheter och akademi, att utveckla kompetenser och processinnovationer relaterade till entreprenöriella verksamheter utanför traditionella Triple Helix-konstellationer (med storföretag, universitet, myndigheter), att föra samman individuella och samhälleliga aspekter av entreprenörskap.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället