NäringslivRapport

Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar

I boken analyseras och beskrivs förändring som ett samspel mellan parallella processer av tröghet och förnyelse. Genom att se samhället som ett socialt landskap som till stor del består av organisationer, beskriver författarna en växelverkan mellan hur gamla organisationers tröghet och rationaliseringar skapar utrymmen för nya organisationer. I spänningen mellan tröghet och förnyelse, och mellan flyttnings-och spridningsprocesser, blir världen mer sammanlänkad. Resultatet blir inte ett nytt utan ett tätare samhälle, med både välkända och nya inslag. Nya organisationer tillkommer mellan eller vid sidan av de gamla, och nya relationer mellan organisationer uppstår.

Boken bygger på analyser av ett antal fallstudier av olika organisationer och deras framväxt, som Ikea, Metro, McDonald’s, Anonyma Alkoholister, Miljöpartiet och Innebandyförbundet. I denna andra upplaga har analysen kompletterats med tre fallstudier av organisationer som alla funnit ett nytt utrymme genom internet och blivit på en gång globala och en del av vardagsverkligheten för många människor: Amazon, Google och Wikipedia.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället