NäringslivRapport

The order of logics in Swedish sport – feeding the hungry beast of result orientation and commercialization

European journal for sport and society, 6(2), 29-42.

Syftet med studien är att analysera de dominerande logiker som utgör scenen för den svenska idrottsrörelsen.

Resultatet visar att idrottsrörelsen bygger på tre huvudsakliga logiker: sport för alla-logiken, resultatorientering och en kommersialiserings/professionaliserings-logik. Dessa logiker har vidare en inbördes ordning där idrottsrörelsen egen idrott för alla-logik riskerar att underordnas marknadslogiken och den inneboende resultatorienteringen i tävlingsidrott dvs. en kommersialisering/professionaliserings-logik. Denna ordning föreslås emanera från implementeringen av attityder och värderingar i den organisatoriska strukturen som reflekterar den resultatorienterade kommersialiserings- och professionaliserings logik.

Studiens resultat bygger på semistrukturerade intervjuer med sex företrädare för sex svenska idrottsföreningar. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället