NäringslivRapport

Miljörörelsens mångfald

Det övergripande syftet med Boströms studie är att analysera villkoren, möjligheterna och begränsningarna för den svenska miljörörelsen att påverka andra aktörer som statliga myndigheter, politiska organisationer, företag och allmänheten i Sverige under 1990–talet.

De huvudsakliga slutsatserna är att aktörer inom Sveriges miljörörelse har blivit mindre inriktade på konfrontation och att väcka allmänhetens medvetande och mer på samarbete och att finna lösningar. Olika miljöorganisationer finner olika påverkansvägar och kompletterar varandra genom att utveckla det "kognitiva handlandet", ett nyckelbegrepp i boken, för att dra nytta av andra aktörers kunskaper, intressen och praktiker. I studien lyfter Boström även frågan om denna utveckling betyder att miljöorganisationerna har integrerats för mycket i det omgivande samhället, och om de därmed fortfarande kan utmana miljöförstörande maktcentra och driva miljöfrågor på ett självständigt kritiskt sätt.

Studien bygger på jämförande fallstudier av miljöorganisationerna Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Miljöförbundet Jordens Vänner, Greenpeace och Det Naturliga Steget. Det empiriska materialet består av såväl intervjuer med nyckelpersoner i dessa organisationer som dokument producerade av organisationerna själva och sekundärlitteratur. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället