NäringslivRapport

Mening på marknad?

Kapitlet är en sammanfattande diskussion av samtliga bidrag i den övergripande antologin som i sin tur behandlar studieförbundens historiska och nutida utveckling i förhållande till civilsamhället. Kapitlet (och antologin) bygger på empiriska studier som belyser studieförbundens olika nivåer - riksorganisationernas, regionernas och verksamhetens.  

Här behandlas förändringar av studieförbunden från svenska folkrörelsers behov av organiserad studieverksamhet till federationer verksamma på en öppen utbildningsmarknad. Författarna diskuterar hur studieförbunden därför framstår som organisationer med motsägelsefulla identiteter. Som marknadsaktörer delar de upp en gemensam utbildningsmarknad mellan sig och utför projekt, på uppdrag från stat och kommun, som varken kan förstås som folkbildning eller delar av ett civilt samhälle. Folkbildning blir då ett varumärke som legitimerar det offentliga stödet och som ger marknadsfördelar. Samtidigt skapar de tillsammans med sina grundar-, medlems- och samverkansorganisationer offentligheter där människor inom ramen för en social intressegemenskap kan skapa mening. På det sättet bidrar de också till ett civilt samhälle.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället