NäringslivRapport

Idrottssponsring och etik

I kapitlet problematiseras samverkansformen sponsring mellan idrottsföreningar och företag med utgångspunkt i att sponsring i dag är en viktig inkomstkälla för många idrottsföreningar.

De huvudsakliga slutsatser som diskuteras i kapitlet är att samarbeten med näringslivet kan ställa idrottsföreningar inför svåra etiska problem. Detta eftersom ideella föreningar och vinstdrivande företag drivs av fundamentalt olika etiska logiker. De ideella idrottsföreningarnas etik handlar om värden som delaktighet och demokrati, tillgänglighet och respekt för ideellt arbete medan företagens syfte i första hand är att skapa tillväxt och maximera vinst genom att betjäna kunden och marknaden. Att idrottens etik i dessa sponsringsavtal ofta underordnas marknadens logik kan i sin tur innebära att föreningarna tvingas kompromissa med sina centrala värden. En stor utmaning för idrottsrörelsen handlar därför om att utveckla förhållningssätt för att balansera idrottens värderingar med sponsorernas marknadslogik.  

Kapitlet bygger på en dokumentstudie av Riksidrottsförbundets policydokument, idrottsföreningars verksamhetsberättelser och ett antal olika tidningsartiklar. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället