NäringslivRapport

Idrotten och kommersen: marknaden som hot eller möjlighet?

I kapitlet diskuteras fyra olika exempel på hur marknadens logik idag gör sig gällande inom svensk idrott och hur denna utveckling uppfattas både som ett hot och som en möjlighet för idrottsrörelsen.

Författarnas huvudsakliga poäng är att dessa kommersialiseringsprocesser blir allt viktigare och vanligare, vilket i sin tur utmanar idén om en sammanhållen idrottsrörelse och på sikt riskerar att underminera den frivilligt organiserade föreningsidrotten i dess traditionella föreningsdemokratiska roll. Samtidigt poängterar de att utmaningarna för bredd- och elitidrotten är av olika karaktär, följaktligen kan kommersialiseringsprocesser utgöra såväl ett hot som en möjlighet för idrotten.

Kapitlet bygger på fyra strategiskt utvalda exempel om utmaningar av idrottens förhållande till marknaden som författarna identifierat genom att analyserat skriftligt material i form av myndighetstexter, skrifter publicerade av idrottsrörelsen samt tidningsartiklar.   

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället