NäringslivRapport

Ideella mål med offentliga medel: förändrade förutsättningar för ideell välfärd

Boken behandlar och ger en inblick i de förändrade förutsättningarna för de ideella organisationernas roll i välfärdsbyggandet. Bokens syfte är särskilt att beskriva de förändrade relationer som nu råder mellan den ideella sektorn och stat och kommun.

Boken bygger på fallstudier i två svenska kommuner, där enkätundersökningar och intervjuer med personer verksamma i ideella organisationer inom välfärdsområdet samt politiker och tjänstemän i dessa kommuner utgör det empiriska materialet.

Bokens huvudsakliga slutsatser handlar om att ideella organisationer verksamma inom välfärdsområdet ställs inför en tydlig utmaning när de ingår nära relationer till kommunerna; nämligen att behålla såväl sin identitet som integritet.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället