NäringslivRapport

Idealism till salu? Om ideella organisationers strategival och dess demokratiska betydelse

Den övergripande forskningsfrågan är att förstå varför ideella organisationer vars målbild går ut på att utöva inflytande över företag för att förmå dem att ta ett utvidgat ansvar för exempelvis mänskliga rättigheter eller miljön, väljer olika strategier för att åstadkomma inflytande. Detta mot bakgrund av att vissa ideella organisationer väljer att inkludera företag i lösningen genom att samarbeta med dem medan andra har valt att endast påverka företag indirekt genom exempelvis lagstiftning.

De huvudsakliga slutsatserna i studien är att det finns en tydlig skillnad mellan de organisationer som har valt att samarbeta med företag och de som inte gör det. Bland annat går det att urskilja klara olikheter i hur organisationerna ser på omvärlden samt hur de uppfattas av omvärlden, främst av företag.

Studien bygger på intervjuer med företrädare för fyra ideella organisationer; Attac, Miljöförbundet Jordens Vänner, Amnesty och Världsnaturfonden, samt representanter från företagen H & M, Ica, Volvo PV och Lindex om de respektive företagens syn på samarbete med ideella organisationer. 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället