NäringslivRapport

Folkrörelse eller affärsföretag: den svenska konsumentkooperationen 1945-1990

Studien utgår från att Svenska konsumentkooperationen (KF) är både en folkrörelse och ett affärsföretag. Det övergripande forskningsproblemet handlar om att belysa och analysera spänningar inom konsumentkooperationen mellan att uppträda som konsumenternas talesman och samtidigt ha speciella intressen som företag.

Studiens huvudsakliga slutsats är att ökade krav på ekonomisk effektvitet från 1950-talets mitt ledde till en centralisering och rationalisering av konsumentkooperationen. Från mindre lokala och självständiga konsumentföreningar till ett större federativt förbund med central styrning. Parallellt gjordes ansträngningar för att strömlinjeforma beslutsprocesserna. De representativa organen blev mindre och träffades allt mer sällan. En förändring som drevs på av anställda chefer vilka började spelade en allt större roll i beslutsprocessen - på bekostnad av inflytande från de representativa organen inom kooperationen.

Studien bygger i huvudsak på en dokumentstudie av till exempel protokoll från centrala organ inom KF, styrelseprotokoll och protokoll från kongresser och stämmor mellan åren 1945-1990. Även dokument som utredningsbetänkanden, remissyttranden och verksamhetberättelser har analyserats i studien.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället