NäringslivRapport

Exitprocesser och empowerment: en studie av sociala arbetskooperativ i Vägen ut-projektet

Rapporten behandlar projektet "Vägen ut - från fängelse till sociala arbetskooperativ" som startades i syfte att underlätta inträde och återinträde på arbetsmarknaden för människor som har svårt att integreras eller återintegreras på arbetsmarknaden, med hjälp av EU-medel från Svenska ESF-rådet. Syftet med rapporten är att undersöka och analysera: 1) vilka individuella och könsspecifika faktorer som påverkar exitprocesser ur kriminalitet (och drogmissbruk) samt arbetets centrala betydelse för att åstadkomma förändringar, 2) om möjligheterna för tidigare kriminella att ta makten över sina liv och integreras socialt ökar genom arbete i sociala arbetskooperativ, 3) hur de sociala arbetskooperativens utveckling påverkar sina grundorganisationer (ideella föreningar) och analysera vilka fördelar och svårigheter som finns inbyggda i denna organisationsmodell, samt 4) hur samarbetet i utvecklingspartnerskapet påverkar de deltagande myndigheterna och organisationerna och om nya fungerande arbetssätt kan utvecklas ur samarbetet.

I rapportens huvudsakliga slutsatser diskuteras bland annat den sociala ekonomins roll och möjligheter att fungera som en alternativ strategi för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden då arbetet i Vägen ut-projektets sociala kooperativ, för den enskilde brukaren lärlingen eller kooperatören, har varit en konstruktiv form av rehabilitering från drogmissbruk och kriminalitet.

Resultatet bygger på tre olika metoder: Besök, samtal och intervjuer med olika aktörer, kvalitativa, tematiserade intervjuer med gruppen kooperatörer, lärlingar och brukare samt, professionella (från ledningsgruppen eller utvecklingspartnerskapet) samt deltagande och observationer vid olika typer av möten och arbetsgrupper inom projektet.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället