NäringslivRapport

From exclusion to inclusion in public innovation support? Innovative practices in bottom-up networks

Scandinavian Journal of Public Administration. 18(4): 91-107.

Artikeln undersöker om de aktörer, branscher och innovationer som hittills marginaliserats i innovationspolitik och innovationsforskning – såsom kvinnor, civilsamhällets aktörer, tjänstenäringar och tjänsteinnovationer – skulle kunna inkluderas i ökad omfattning med hjälp av en bottom up-ansats, där gräsrotsaktörer ges möjlighet att själva beskriva sin roll för innovationsutveckling. Med empiri från fyra kvinnodrivna nätverks organisering visas hur relationen mellan kontext, organisering och resultat påverkar möjligheten till inkludering. Resultatet visar att positionen som marginaliserad aktör är relaterat till organiseringen av mer inkluderande innovationsnätverk där bland annat civilsamhällets aktörer har en viktig roll, vilket i sin tur är relaterat till utvecklingen av ett bredare spektrum av innovationer.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället