NäringslivRapport

CSOs and business partnerships: strategies for interaction

Business Strategy and the Environment, 14(4), 230-240.

Artikeln utgår från att sektorsövergripande samarbeten eller partnerskap ofta framhålls som en lösning på klimatmässiga och sociala utmaningar i världen. Något som beskrivs förutsätta samverkan mellan företag och civilsamhällesorganisationer. Artikeln undersöker om idén om samarbeten med företag är utbredd bland ideella organisationer för att i nästa steg ta reda på vad som ligger till grund för ideella organisationers inställning till att interagera med företag.

De huvudsakliga slutsatserna är att ideella organisationer kan delas in i olika kategorier baserat på deras bakgrund och taktik för att interagera med företag; bevarare, opinionsbildare, förändrare och övervakare. Bland dessa fyra kategorier var det bara bevararna som hade en strategi för att engagera sig i partnerskap med företag. De andra tre kategorierna ideella har istället en självständighetsstrategi. Baserat på dessa föreslår författarana att det går att utläsa vilken typ av ideella organisationer som det kan vara värdefullt för företag och söka samarbete med och vilka det kan vara problematiskt att göra detsamma med.

Kapitlet bygger på en intervjustudie med företrädare för tio olika ideella organisationer i Sverige (Amnesty, Attac, Greenpeace, Fair Trade Center, Jordens vänner, Röda korset, Naturskyddsföreningen, Rädda barnen, Swedewatch och Världsnaturfonden). 

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället