NäringslivRapport

Corporation as climate ambassador: Transcending business sector boundaries in a Swedish CSR campaign

Public Relations Review, 38(3), 458‒465

Artikeln behandlar hur företag idag involverar sig i alltmer komplexa och globala CSR-frågor. Fokus i denna studie är att undersöka och utvärdera de strategier som användes i Vattenfalls CSR-kampanj som syftade till att framställa energibolaget som en trovärdig klimatambassadör.

Baserat på en analys av kampanjresultatet i termer av skarpt avgränsade intressen och kompetenser hos företag, myndigheter och civilsamhällesaktörer, argumenterar författararen för att Vattenfalls trovärdighet försvagades av att framställa sig som mer inriktade på att organisera en offentlig, kollektiv åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna än på att säkra sina affärsintressen. Istället föreslår författaren två andra sätt att säkerställa större trovärdighet i liknande fall: att uttryckligen kommunicera om företagets motiv för att bedriva CSR kampanjer, samt att utföra CSR kampanjer i samarbete med ideella organisationer.

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället