NäringslivRapport

Business as usual? On managerialization and the adoption of the Balanced Scorecard in a democratically governed civil society organization

Administrative Theory & Praxis, 35(2), 223-247.

Artikeln utforskar den process genom vilken det civila samhällets organisationer antar och utvecklar tillit till företagens styrnings- och ledningsmetoder. I det aktuella fallet Balanced scorecard vilket är en av de mer allmänt antagna styrningsmodellerna och som ursprungligen utvecklades för att fastställa konkreta mål och prestandamätningar i företag. Modellen utgör både en begreppsram och ett konkret verktyg för chefer att använda i samband med strategisk planeringsprocesser och bedömningar av verksamheten. Det är särskilt utformat att matcha grundläggande ekonomisk rationalitet av företag och deras top-down hierarkier och förser chefer med information som gör att de kan övervaka den strategiska inriktningen, samordna verksamheten och styra prestandan i organisationen.

I studiens analys används teorier relaterade till organisatoriska förändringar och kritiska förhållningssätt till managerialism för att förstå konsekvenserna av införandet av Balanced scorecard i en civilsamhällesorganisation. Resultatet tyder på att införande innebar (1) en parallell utveckling av andra förändringsprocesser som centralisering och professionalisering i organisationen, (2) ett institutionaliserande av tanken om att företagsvärlden är de som i första hand kan ge giltiga och legitima lösningar för hur civilsamhällesorganisationer ska utvecklas och utvärderas, och (3) att införandet skapar eller vidgar klyftan mellan den interna demokratiska styrningsstrukturen (medlemmar, förtroendevalda) och den verkställande ledningsstrukturen (anställda tjänstemän).

Resultater bygger på en fallstudie av Hyresgästföreningens införande av Balanced scorecard

Näringsliv
Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället