Miljö- och naturvårdRapport

Miljöarbete i svensk turistnäring – En uppdaterad sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av Turistdelegationen

Denna rapport är en sammanställning och översikt beträffande det miljöarbete som sker i den svenska turistnäringen. Här går det att ta del av de system som finns för miljöcertifiering/märkning av turistföretag och destinationer i Sverige. Rapporten ger en bild av hur arbetet med miljöfrågor ser ut och vilka initiativ som tas, dessa kontrasteras sedan mot internationella initiativ och olika typer av initiativ som fortfarande är under utveckling. Rapporten innehåller även en kunskapsöversikt inom området turism och miljö.

Miljö- och naturvård
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället