KulturRapport

Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är en omfattande regionaliseringsreform som genomfördes i kulturpolitiken från och med 2010. I denna antologi analyseras reformen och dess konsekvenser av elva forskare och andra experter. Resulatet innebär delvis ett ifrågasättande av att reformen hittills skulle ha lett till några omfattande förändringar, men författarna betonar att de processer som nu har satts igång kan leda till mer omfattande förändringar på sikt. Det enda kapitel som fokuserar på civilsamhällesfrågor är kulturforskaren Tobias Hardings avsnitt där han analyserar hur detta har behandlats under processens gång. Han menar att dialogprocessen som sådan har lett till ökade kontakter både mellan civilsamhället och den offentliga sektorn och mellan olika ideella föreningar. Civilsamhällets kulturliv blir alltmer organisatoriskt integrerat, t.ex. genom bildandet av paraplyorganisationen Ideell Kulturallians. I dessa processer representeras det i första hand av amatörernas organisationer och arrangörs-organisationerna, medan bland annat studieförbund och folkhögskolor till stor del har lämnats utanför de regionala kulturplanerna. Fortfarande saknas också de informellt organiserade nätverken i dessa sammanhang.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället