KulturRapport

Third sector organizations facing turbulent environments: Sports, culture and social services in five European countries

I denna bok har forskare från Tyskland, Storbritannien, Polen, Italien och Sverige bjudits in för att beskriva utvecklingen i civilsamhället inom sport, kultur eller social service i sitt hemland. Skillnaderna i civilsamhällets organisation är stor mellan olika länder och områden. Ändå ser redaktörerna en övergripande trend mot en stratifiering av civilsamhällets organisationer i två växande grupper: dels små gräsrotsbaserade lokala organisationer och nätverk, och dels ekonomiskt och politiskt starka organisationer som ofta saknar tydlig medlemsanknytning. I Sverige står sig de medlemsbaserade organisationerna fortfarande starka, i synnerhet på idrottsområdet, men en tendens till alltmer försvagad medlemskoppling kan ses även där. Inte minst på kulturområdet kan man se en ökning av nya lokalt baserade organisationsformer, även om de svenska amatörkulturorganisationerna fortfarande ofta är både rikstäckande och medlemsbaserade folkrörelseorganisationer. Detta framgår i Tobias Hardings kapitel om kulturområdets civilsamhälle i Sverige. Där beskrivs också utvecklingen mot ett allt tätare samarbete mellan organisationerna på detta område. I likhet med flera andra forskare i denna antologi ser Harding ett nära samband mellan organisationernas struktur och den statliga politikens utformning. Detta innebär också att förändringar kan vara att vänta, både som resultat av globala och europeiska trender på civilsamhällesområdet, och som ett resultat av kulturpolitikens reformering och regionalisering.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället