KulturRapport

På plats i historien: Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

Hembygdsföreningar etablerades i Sverige för omkring hundra år sedan. Idag finns det omkring 2 000 hembygdsföreningar med sammanlagt 430 000 medlemmar i hela landet. I denna avhandling beskriver kulturforskaren Anna Eskilsson vad samtida hembygdsföreningar gör samt undersöker deras betydelser för människor och lokalsamhällen. Därigenom vill hon försöka förstå deras uthållighet över tid och stora spridning idag. Empiriskt grundar sig avhandlingen på en kartläggning av verksamheten i tre hembygdsföreningar i och omkring staden Linköping i Östergötland. Kartläggningen visar på en omfattande och mycket bred verksamhet som är väl anpassad till sin samtid. Den traditionella bilden är stelnad, men till delar stämmer den genom att föreningarnas verksamhet domineras av lokalt historiebruk, som också bidrar till deras omfattning och kontinuitet. Det står enligt författaren å ena sidan för något allmänmänskligt: Människans orientering i tid och rum, som bidrar till att föreningarna alltid är aktuella. Å andra sidan framträder intresset för det lokala och för historia som två starka strömningar i samtiden. Avhandlingen visar att föreningarna har kunskapsgenererande, ideologiska, existentiella och sociala betydelser. Genom hembygdsföreningen kan människor lära sig om, värdera och få känslor för platsen. Föreningen bidrar också till att stärka kraften och gemenskapen i lokalsamhället. De utgör därmed en viktig del av det lokala civilsamhället, inte minst för pentionärer. Verksamhetens mångfasetterade betydelse anses bidra till föreningarnas starka ställning.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället