KulturRapport

För nöje och nytta. En studie av amatörism inom den svenska kulturpolitiken

Här beskriver pedagogen Per Hartman amatörernas roll i svenskt kulturliv, och framförallt i svensk kulturpolitik. Studien baserar sig på tryckta texter, i synnerhet offentligt tryck som har varit vägledande för den svenska statliga kulturpolitiken från och med 1950, det vill säga utredningstexter, remissyttranden, regeringspropositioner osv.  I studien berörs hur synen på amatörkulturen och dess värde i samhället och för kulturlivet har utvecklats över tid. Boken innehåller emellertid också andra fördjupningar och utvikningar. Ett av kapitlen handlar om amatörismens historia från de gamla grekerna till modern tid. Kulturpolitiken i Sverige från femtiotalet behandlas ingående, med särskilt fokus på amatörkulturen. Boken avslutas med ett diskussionskapitel och en epilog om 2007 års kulturutredning (SOU 2009:16).

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället