KulturRapport

När var hur? Om ungas kultur: En analys av ungas kulturutövande på fritiden

I denna rapport har Ungdomsstyrelsen på regeringens uppdrag analyserat ungas kulturutövande på fritiden, och ungas upplevelser av detta. Många unga ägnar sig åt kultur på sin fritid. Det finns dock skillnader beroende på en rad bakgrundsfaktorer som kön, boendeort, sexuell läggning och sociala förhållanden. Vem som börjar utöva kultur och på vilka arenor är fortfarande inte jämlikt. Dessa skillnader beskrivs i rapporten. Författarna har även belyst finansieringen av ungas kulturutövande, samt gett förslag på hur ungas kulturutövande kan analyseras ytterligare. Stora delar av ungas kulturutövande bedrivs i ideella organisationer, inte minst i studieförbund och ungdomsorganisationer, något som på flera olika sätt påverkar hur stödet fördelas och hur aktiviteterna organiseras.

Rapporten som pdf: 
Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället