KulturRapport

Mycket mer än bara rock: Musik, ungdom och organisering

Antologin Mycket mer än bara rock ingår i ett treårigt forskningsprojekt som bedrevs av Svenskt Rockarkiv och finansierades av Ungdomsstyrelsen. Här diskuterar tolv forskare och andra experter med varierande bakgrund rockmusikens betydelse och organisering bland ungdomar. I flera kapitel betonas betydelsen av den gemenskap som formas av de aktiva i olika rockverksamheter, inte minst för ungdomarnas egen personliga utveckling. I ett kapitel diskuterar sociologen Peter Håkansson ideella kulturföreningars betydelse för det kulturella kapitalet på en ort, och kommer fram till att de föreningsaktivas bakgrund på många sätt överensstämmer med den bland andra innevånare med starkt kulturellt kapital. I andra kapitel diskuteras studieförbundens stora betydelse för det svenska musiklivet. Författarna menar att studieförbunden för många är det enda sättet att få någonstans att öva. Ofta bidrar de också med en gemenskap som de kan utvecklas i. Samtidigt påpekas att denna gemenskap ofta är sluten och överlag dominerad av unga killar, medan bland annat tjejer har svårt att få utrymme. I ett kapitel om Hultsfredsfestivalens utveckling beskrivs hur festivalen växte fram ur det lokala föreningslivet, till en början utan stöd från kommunen.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället