KulturRapport

Meningsfulla förflutenheter: Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin

Syftet med den här avhandlingen är att studera traditionaliserande processer i Alvastra klosterruin med utgångspunkt i det årliga arbetet med teateruppsättningen ”Makten och härligheten”. Avhandlingen ger en bild av en ideellt driven teateruppsättning och den betydelse som den, tillsammans med den ideella förening som arbetar med den, får i lokalsamhället. Avhandlingens fokus ligger dock på hur historia, plats och kulturarv hanteras i uppsättningen och i samband med den. Hur blir Alvastra klosterruin en plats att iscensätta? Hur kan iscensättningen av ”Makten och härligheten” förstås i förhållande till kulturarvspolitik? Vilka förmedlande länkar finns mellan de årliga uppsättningarna? Hur förkroppsligas meningsfulla förflutenheter i en teateruppsättning? Avhandlingen ger också en bild av hur arbete, engagemang och förhandlingsprocesser kan fungera i en liten ideell förening som genomför ett kulturevenemang. Områden som behandlas särskilt är förändringar av miljön i Alvastra över tid, pjäsens tillkomstprocess, Föreningen Alvastra Krönikespels arbete med att organisera iscensättningen och det konkreta repetitionsarbete som föregår att ”Makten och härligheten” årligen visas inför publik med en serie av föreställningar.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället