KulturRapport

Kulturvanor i Sverige 1987-2011. SOM-rapport nr 2012:17

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier. Vissa år ingår frågor kring kulturvanor, som teaterbesök, biblioteksbesök, bokläsning, teaterspelande, musikspelande, sång etc. I denna rapport redovisas statistiska resultat kring kulturvanornas utveckling under perioden 1987-2011, i relation till bl.a. bostadsort, ålder, kön, utbildningsnivå, klass och inkomst. Kulturvanorna är fortfarande ojämlikt fördelade mellan olika grupper i samhället, och i de flesta fall relativt stabila över tid.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället