KulturRapport

Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället. Utvärdering 1 om studieförbundens kulturprogram

Sedan 2009 organiserar studieförbunden över 300 000 kulturprogram varje år, det sammanlagda antalet deltagare överskrider 17 miljoner och såväl antalet kulturprogram som antalet deltagare har fortsatt att öka. Denna utvärdering fokuserar på kulturprogrammens innehåll och relation till det övriga kulturutbudet i fyra svenska kommuner: Helsingborg, Jönköping, Rättvik och Storuman. Förklaringen till att kulturprogrammen har ökat i omfattning söks i förändrade kultur- och fritidsvanor samt i förändrad föreningsaktivitet. Tillsammans leder dessa till att kulturprogrammen ofta tycks bättre anpassade till samtiden än studiecirkelsformen. Enligt intervjuade lokala studieförbundsföreträdare ger uppdelningen i kulturprogram och studiecirklar emellertid ingen god bild av verksamheten, som delas in i dessa kategorier främst i rapporteringssyfte. Studieförbundens kulturverksamhet tillskrivs av både kommunala företrädare och studieförbundsföreträdare en bredare inriktning än den kommunala kulturverksamheten. Studieförbunden anses nå ut till dem som kommunen inte når. Särskilt i de båda större kommunerna kan man se en skarp gräns mellan studieförbundens och kommunernas kulturverksamhet. I de båda mindre kommunerna är den kommunala kulturpolitiken mindre institutionaliserad och skillnaden därför mindre skarp.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället