KulturRapport

Kulturen och arbetarrörelsen: kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

I denna avhandling behandlar idéhistorikern och tidigare kulturpolitikern Per Sundgren utvecklingen av arbetarrörelsens kulturpolitik från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Till arbetarrörelsen räknar han inte bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och LO, utan även näraliggande organisationer som ABF och i någon mån Riksteatern. Som en del av socialdemokraternas politik räknas även Riksteatern. Boken ger en fyllig beskrivning av det kulturpolitiska tänkandets utveckling i den rörelse under hela den relevanta perioden. Forskningen har enligt författaren hittills utgått från att det funnits en motsättning mellan arbetarrörelse och elit som skulle ha präglat samhälls- och kulturutvecklingen under 1900-talet. Sundgren menar istället att det i fråga om kultursyn har funnits en tydlig konsensus över partigränserna. Den avgörande motsättningen har istället gått mellan elitkultur och masskultur, och denna motstättning har skurit också genom arbetarrörelsen.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället