KulturRapport

The information age. Economy, society and culture. Volume I-III

I trilogin om informationsåldern presenterar sociologen Manuel Castells ett nytt perspektiv på den pågående globala samhällsomställning som han sammanfattar i begreppet nätverkssamhälle. Han tecknar framväxten av ett samhälle som organiseras på nya sätt och där nationalstaten visserligen fortfarande existerar men där organisationer i nationalstaten – inklusive dess egna myndigheter och politiska maktcentra – knyts samman i nätverk som överskrider dess gränser. Globaliseringen omfattar oss alla, också sina motståndare. För det civila samhället innebär nätverkssamhällets framväxt att nationella organisationer med traditionella kopplingar till nationalstaten i viss utsträckning frikopplas från sitt tidigare nationella sammanhang och blir en del av framväxande transnationella nätverk. Trots att institutionaliserade hierarkier bryts ned är nätverkssamhället och dess organisationer emellertid inte jämlika; ”Ett nätverk, per definition, har noder, inte ett centrum. Noder kan vara av olika storlekar och kan länkas av asymmetriska relationer i nätverket, så att nätet inte hindrar förekomsten av politisk ojämlikhet bland sina medlemmar”. Också kulturens roll förändras i ett globalt samhälle där kulturellt uttryckt identitet blir allt viktigare som politisk kategori. Castells beskriver detta som identitetspolitik. Samtidigt blir symboliska uttryck allt viktigare inom allt från reklam till politik, inte minst genom att de knyts till identitet i en tid då den personliga identiteten blir allt mer av ett personligt projekt, snarare än någonting som är en gång för alla givet.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället