KulturRapport

Ideellt arbete i kultursektorn

Rapporten Ideellt arbete i kultursektorn presenterar en enkätbaserad förstudie om det ideella arbete som läggs ned i svenska ideella kulturorganisationer. Till grund för beskrivningen ligger bl.a. en enkät som har skickats till 54 riksorganisationer som organiserar ideellt arbete på kulturområdet, däribland alla de riksorganisationer som representeras i Ideell Kulturallians. I rapporten redovisas deras svar när det gäller antal medlemmar, förtroendevalda, ideellt arbetande, anställda och arvoderade. Totalt handlar det om drygt 1 miljon medlemskap. Uppskattningarna av det ideella arbetets storlek varierar betydligt, men medianen är 100 timmar/år för varje ideellt arbetande person. Totalt uppskattar organisationerna att nära 143 000 personer arbetar ideellt i dem. Med några få undantag bygger deras verksamhet helt, eller nästan helt, på detta arbete.

Kultur
Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Rapport

Senaste artiklar

...

Mest lästa artiklar

...

Sidkarta

...

Upptäck det civila samhället